KALAJOKI KESKUSVARAAMON PALVELUJA KOSKEVAT VARAUSEHDOT

Kalajoki Keskusvaraamon operatiivisesta toiminnasta vastaa Suomen Keskusvaraamo Oy (palveluntarjoaja). Palveluntarjoaja noudattaa näitä varausehtoja Keskusvaraamo-palveluissaan.
Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.

**VARAAMINEN JA MAKSUEHDOT**
• Varaajan tulee olla 21-vuotta täyttänyt ja täysi-valtainen vastuuhenkilö/-majoittuja.
• Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan palveluntarjoajalle vähintään 14 päivää ennen majoituksen alkua.
• Tehtyään varauksen asiakkaan tulee maksaa ennakkomaksu joka on 30% palvelun kokonaishinnasta.
Ennakkomaksun yhteydessä peritään 16 € toimisto-käsittelykulumaksu.
* Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 28 päivää ennen toteutumisajankohtaa, ei ennakkomaksua peritä erikseen, vaan palvelun kokonaissumma sekä varausmaksu tulee maksaa välittömästi annettuja ohjeita noudattaen.
• Asiakas saa laskun yhteydessä kohdekuvauksen, sekä kartan, jossa on ohjeet avaimen hakuun. Online-varauksissa kohdekuvaus tulee asiakkaan antamaan sähköpostiin. Palveluntarjoaja ei lähetä Online-varauksista erikseen postia tai vahvistusta (tiedot tulevat sähköpostiin varauksen yhteydessä).
Matkustajailmoitus tulee täyttää ennen saapumista, sisään kirjautuessa tai viimeistään oleskelun aikana ja palauttaa allekirjoitettuna Keskusvaraamolle.
• Asiakkaan on varauduttava tarvittaessa esittämään henkilötodistus sekä kuitti maksusuorituksesta avainta noudattaessa.

**PERUUTUS**
• Maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan varauksen peruutus on tehtävä suoraan palveluntarjoajalle.
• Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tulee hänen ilmoittaa peruutuksensa välittömästi palveluntarjoajalle.
• Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla palveluntarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen.

1. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa aikaisemmin kuin 28 päivää ennen palvelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu; lukuun ottamatta 20 € peruutuskuluja ja 16 € varausmaksua.
2. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 päivää, mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista, pidätetään koko ennakkomaksu (30 % palvelun kokonaishinnasta) ja 16 € varausmaksu.
3. Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 päivää ennen palvelun alkamista tai asiakas ei ilmoita palveluntarjoajalle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, on palveluntarjoajalla oikeus periä palvelun koko hinta.

  • Mikäli varaus peruutetaan ennen palvelun alkamista, asiakkaalle tai hänen lähiomaiselleen sattuneen äkillisen sairauden, määrätyn karanteenin, tapaturman tai kuolemantapauksen vuoksi, on asiakkaalla oikeus saada palvelusta maksettu hinta takaisin lukuun ottamatta 30% koko varauksen loppusummasta.
  • Tapahtumasta on ilmoitettava palveluntarjoajalle välittömästi ja esitettävä hyväksyttävä selvitys (esim. lääkärintodistus).
  • Mikäli peruutus tapahtuu majoituskohteen vuokrauksen jo alettua, ei maksuja palauteta.
  • Mikäli asiakas muuttaa kohdetta, palvelua tai ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.
  • Myyjällä on aina oikeus periä muutoksista vähintään 50€ lisämaksu per varaus.
  • Peruutustapauksissa korvausta maksetusta palvelusta voi hakea mahdollisen matkavakuutuksen kautta.

*POIKKEAVIA PERUUTUSEHTOJA SOVELLETAAN KOHTEISSA AURINKORINNE 8 JA AURINKORINNE 10
(kts. kohdekuvaus)

**MYYJÄN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS**
• Jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi palveluntarjoaja irtisanoa varauksen. Palveluntarjoajan on tällöin viipymättä ilmoitettava peruutuksesta asiakkaalle.
Asiakkaalla on tällöin oikeus saada takaisin maksamansa palvelun kokonaishinta.
Force majeure-esteen takia asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
• Palveluntarjoajalla on oikeus perua varaus, mikäli maksusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

**MAJOITUSKOHTEEN AVAINTEN LUOVUTUS**
• Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle kartassa annetun ajo-ohjeen mukaisesti.
• Mikäli kohteen avain katoaa, palveluntarjoajalla on oikeus periä siitä aiheutuvat kulut.

**OLESKELU LOMAKOHTEESSA**
• Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka.
• Lomakohteen vuokraan kuuluu asunnon vapaa käyttöoikeus.
• Lomakohteeseen sisältyvät kalusteet, astiat ja petivaatteet (täkit ja tyynyt)
sekä energia lämmitykseen, valoon ja ruoanlaittoon.
• Lomakohteesta löytyy käsitiskiainetta, pari rullaa WC-paperia sekä peflettejä saunomiseen. Varustukseen ei kuulu talous-ja leivinpaperi eikä käsipyyhkeitä.
• Lomakohteen varustukseen ei kuulu liinavaatteita.
Asiakas voi vuokrata liinavaatesetin (sis. lakana, pussilakana, tyynynpäällinen ja kylpypyyhe) palveluntarjoajalta varauksen yhteydessä (hinta: toimitettuna 15 €/hlö tai pedattuna 20 €/hlö) tai tuoda mukanaan omat liinavaatteet.
• Jos asiakas ei ole käyttänyt liinavaatteita, lähetetään varaajalle jälkilasku vuodevaatteiden sekä petauspatjojen pesusta todellisten kulujen mukaan, minimiveloitus 60 €.
• Asiakas vastaa lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana ja on velvollinen siivoamaan sen lähtiessään. Siivousohjeet löytyvät lomakohteessa olevasta lomainfo-kansiosta. Asunto tulee siistiä siihen kuntoon kuin se on varauksen alkaessa.
• Varauksen yhteydessä asiakas voi tilata loppusiivouksen hintaan 95-200€ / lomakohde.
Vaikka loppusiivous olisikin tilattu, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä.
• Siivoamattomasta tai puutteellisesti siivotusta lomakohteesta on palveluntarjoajalla oikeus periä jopa kaksinkertainen siivouskorvaus. Palveluntarjoaja ei vastaa huoneistoon jätetyistä tavaroista.
• Mikäli asiakas jättää avaimen lomakohteen sisälle ja joutuu soittamaan huoltomiehen avaamaan oven oleskelunsa aikana, on hän velvollinen korvaamaan huoltoyhtiön edustajalle 50 € suuruisen käteiskorvauksen ovenavausmaksuna.

**HENKILÖMÄÄRÄ**
• Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mikä on sen kohdekuvauksessa ilmoitettu vuodepaikkojen määrä.
• Teltan, asuntoauton tai asuntovaunun käyttö lomatontilla ilman lupaa on kielletty.

**HUOMAUTUKSET**
• Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi palveluntarjoajalle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, niin palvelun kuin asunnonkin osalta.
Tällöin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida jo majoituksen aikana.
• Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista palveluntarjoajaan, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.
• Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei tule tyydyttävää ratkaisua vuokrausaikana, voi kirjallisen huomautuksen lähettää palveluntarjoajalle viikon kuluessa majoitusvarauksen päättymisestä.

**HÄIRIÖTILANTEET**
• Palveluntarjoajalla tai tämän edustajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi, mikäli asiakas ei huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä samassa tai naapurikiinteistössä oleville asukkaille tai muutoin rikkoo sovittuja asumiskäytäntöjä.
Asiakas maksaa toimenpiteistä aiheutuneet kulut (esim. vartiointiliikkeen veloittama käyntikorvaus).
• Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, muurahaisista, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä tai rakennelmista naapuritonteilla, omistajan tekemistä varustelu- tai muista muutoksista, joita ei ole ilmoitettu palveluntarjoajalle tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

**VAHINGONKORVAUKSET**
• Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota palveluntarjoaja tai apuna käytetty elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään.
• Palveluntarjoajan on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.
• Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä palveluntarjoajan antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä asiakas on vastuussa vahingoista, jotka aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.
• Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat asiakirjat.
• Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.
• Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan kohteen omistajalle palveluntarjoajan kautta.

**TUPAKOINTI JA LEMMIKIT**
• Tupakointi on sallittu vain lomakohteen ulkopuolella ja siihen varatulla paikalla.
• Lemmikkejä lomakohteisiin ei saa tuoda, ellei toisin mainita.
Lemmikistä peritään erillinen 35€ suuruinen lisämaksu, kohteen ylimääräisen kulumisen vuoksi sekä tarkempien siivouskäytäntöjen perusteella.
• Palveluntarjoaja ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille.

**PALJUT JA UIMA-ALTAAT SEKÄ SÄHKÖAUTOJEN LATAAMINEN KIELLETTY**
• Runsaan veden ja polttopuiden kulutuksen vuoksi kaikenlaiset itse tuodut tai vuokrattavat
paljut ja uima-altaat ovat kiellettyjä loma-asuntojen ja huoneistojen tonteilla.
Ne aiheuttavat myös häiriötä naapureille ja tyhjennysvesi aiheuttaa eroosiota ja liukkautta.
Mikäli loma-asunnossa on palju vakiovarusteena asukkaiden käytössä, tällöin sen käyttökorvaus sisältyy asunnon vuokraan ja siitä on maininta asunnon kohdekuvauksessa.
• Luvattomasta paljun tai uima-altaan käytöstä peritään 500€ suuruinen sakkomaksu.
• Sähköautoja ei saa ladata asunnon sähköverkosta!

Kalajoki Keskusvaraamo ei vastaa painovirheistä, eikä painamisen jälkeen tulleista muutoksista.
Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.

Copyright © KALAJOKI KESKUSVARAAMO

 

Internet-maksamisen lisäehdot
Suomen Verkkomaksut on verkkomaksamiseen erikoistunut yritys, jolla on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Kalajoki Keskusvaraamo toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.
Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle.
Maksunvälittäjä saattaa veloittaa maksutapalisän korttimaksuista.
Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.
Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa
Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.
Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.