BOKNINGSVILLKOR SOM GÄLLER KALAJOKI CENTRALBOKNINGENS TJÄNSTER

Suomen Keskusvaraamo Oy (tjänsteleverantör) ansvarar för Kalajoki Centralbokningens operativa verksamhet. Tjänsteleverantören ska följa dessa bokningsvillkor i Centralbokning-tjänsterna. Dessa bokningsvillkor blir bindande för båda parter när kunden har gjort en bokning.

**BOKNING OCH BETALNINGSVILLKOR**
• Den person som gör bokningen måste ha fyllt 21 år och vara ansvarig person/-boende.
• Minderåriga som övernattar utan vårdnadshavare måste ha en skriftlig förbindelse från vårdnadshavaren, som ska skickas till tjänsteleverantören senast 14 dagar före inkvarteringens början.
• Efter bokningen ska kunden betala en förskottsfaktura.
Förskottsbetalningen är 30 procent av tjänstens totalkostnad.
I samband med förskottsbetalningen debiteras en bokningsavgift på 16 euro (expeditions- och hanteringskostnader).
* Om bokningen görs senare än 28 dagar före planerad tidpunkt debiteras förskottsbetalningen inte separat utan det totala beloppet för tjänsten samt bokningsavgiften ska betalas omedelbart enligt anvisningarna.
• Kunden får en beskrivning av resmålet med fakturan samt en karta med instruktioner om hur man avhämtar nyckeln. För bokningar online skickas beskrivningen av resmålet per e-post till kunden. Tjänsteleverantören skickar inte e-post eller bekräftelse separat för bokningar online (information skickas som e-post i samband med bokningen).
• Passagerardeklarationen måste fyllas i före ankomst, vid incheckningen eller senast under vistelsen och returneras undertecknad till centralbokningskontoret.
• Kunden ska vara beredd att visa upp en identitets kort och ett kvitto över betalningen vid avhämtning av nyckeln.

**AVBOKNING**
• Utebliven betalning är inte en avbokning utan avbokningen ska göras direkt till tjänsteleverantören.
• Om kunden måste avboka sin bokning ska han eller hon informera tjänsteleverantören omedelbart.
• Avbokningen ska alltid göras skriftligt eller på annat sätt med vederbörlig hänsyn till omständigheterna till den adress som tjänsteleverantören har tillkännagivit.

1. Om kunden avbokar sin bokning tidigare än 28 dagar innan tjänsten börjar, återbetalas förskottsbetalningen förutom avbokningsavgiften på 20 euro och bokningsavgiften på 16 euro.
2. Om avbokning sker senare än 28 dagar men tidigare än 14 dagar före tjänstens början, innehålls hela förskottsbetalningen (30 procent av tjänstens totala pris) och bokningsavgiften på 16 euro.
3. Om avbokningen sker senare än 14 dagar före tjänstens början eller kunden inte informerar tjänsteleverantören före tjänstens början att han eller hon inte använder tjänsten, har tjänsteleverantören rätt att debitera tjänstens fulla pris.

• Om bokningen avbokas före tjänstens början på grund av plötslig sjukdom, olycka eller dödsfall som berör kunden eller hans/hennes närstående efter att bokningen har gjorts, har kunden rätt till återbetalning av tjänstens pris förutom 30% från total priset.
* Händelsen ska omedelbart meddelas till tjänsteleverantören och en godkännbar förklaring (t.ex. läkarintyg) uppvisas.
* Om avbokningen sker efter att hyrningen av bostaden redan har påbörjats, återbetalas inte tjänstens totalpris.
• Om kunden ändrar resmålet, tjänsten eller tidpunkten, anses detta som en avbokning av den tidigare bokningen och som en ny bokning.
• Säljaren har alltid rätt att debitera en ändringsavgift på minst 50 euro per bokning.
• I dessa fall kan ersättning för den betalda tjänsten ansökas om via en eventuell reseförsäkring.

**SÄLJARENS RÄTT ATT AVBOKA EN BOKNING**
• I fall av force majeure, kan tjänsteleverantören säga upp bokningen. I detta fall ska tjänsteleverantören omedelbart informera kunden om avbokningen.
Kunden har då rätt till återbetalning av det totalpris för tjänsten som kunden har betalat.
Eventuella kostnader som uppkommer för kunden på grund av force majeure ersätts inte.
• Tjänsteleverantören har rätt att avboka bokningen om betalningen inte har betalats senast på förfallodagen.

**ÖVERLÄMNANDE AV NYCKLAR FÖR INKVARTERINGSPLATS**
• Nycklarna till semestermålet överlämnas till kunden i enlighet med köranvisningarna på kartan.
• Om nyckeln till målet försvinner, har tjänsteleverantören rätt att kräva betalning för kostnaderna.

**VISTELSE PÅ SEMESTERMÅLET**
• Semestermålet kommer att vara tillgängligt för kunden från kl. 16.00 på ankomstdagen fram till kl. 12.00 på avresedagen.
• Hyran för semestermålet inkluderar fri nyttjanderätt av lägenheten.
• Semestermålet inkluderar möbler, porslin och sängkläder (täcken och kuddar)
samt energi för uppvärmning, belysning och matlagning.
• På semestermålet finns handdiskmedel, två rullar toalettpapper och sittunderlag för bastun. Hushålls- och bakplåtspapper samt handdukar ingår inte i utrustningen.
• Sänglinne ingår inte i semestermålets utrustning.
Du kan hyra en linneuppsättning (inkl. underlakan, påslakan, örngott och badhandduk) från tjänsteleverantören i samband med bokningen (pris: levererad 15 euro/person eller bäddad 20 euro/person) eller ta med dig eget sänglinne.
• Om kunden inte har använt sänglinne, skickas en faktura för tvätt av sängkläder och bäddmadrasser enligt de verkliga kostnaderna till den som bokade (minimiavgift 60 euro).
• Kunden ansvarar för städning av semestermålet under hyresperioden och är skyldig att städa vid avresan. Instruktioner för städning finns i semesterinfo-mappen på semestermålet. Lägenheten måste städas i det skick den är i när bokningen börjar.
• Vid bokning kan kunden beställa slutstädning för 95-200 euro/semestermål.
Även om slutstädningen beställs, förväntas semestermålet endast bära spår av normal levnad.
• Tjänsteleverantören har rätt att debitera upp till dubbel städavgift för ett ostädat eller dåligt städat semestermål. Tjänsteleverantören ansvarar inte för de saker som lämnas kvar i lägenheten.

**ANTAL PERSONER**
• Semestermålet får inte användas av fler personer än antalet bäddar som anges i beskrivningen av resmålet.
• Det är förbjudet att utan tillstånd använda ett tält, en husvagn eller husbil på semestertomten.

**ANMÄRKNINGAR**

• Kunden är skyldig att omedelbart meddela tjänsteleverantören eller dess representant om eventuella brister vad gäller både tjänsten och bostaden.
I detta fall kan de, om detta är möjligt, repareras eller kompenseras redan under vistelsen.
• Om kunden inte har kontaktat tjänsteleverantören under hyresperioden, förlorar han eller hon rätten till eventuell återbetalning.
• Om man inte kan hitta en tillfredsställande lösning på problemet under hyresperioden, kan en skriftlig anmärkning skickas till tjänsteleverantören inom en vecka efter att bokningen av inkvartering har avslutats.

**STÖRNINGAR**

• Tjänsteleverantören eller dess representant har rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart om kunden, trots anmärkning, inte upphör att störa andra boende i samma fastighet eller i grannfastighet, eller på annat sätt bryter mot de överenskomna reglerna för boende.
Kunden betalar kostnaden för åtgärderna (t.ex. avgiften för bevakningsföretagets besök).
• Tjänsteleverantören är inte skyldig att ersätta eventuella olägenheter eller utgifter som kunden orsakas p.g.a. naturförhållanden, insekter, myror, plötsliga väderomslag, byggnadsarbete eller konstruktioner på närliggande tomter, utrustningsförändringar eller andra förändringar som ägaren har gjort och inte meddelat till tjänsteleverantören, eller problem som orsakas av tredje part (t.ex. avbrott i vattenförsörjning-, el- eller TV-nät).

**SKADESTÅND**
• Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador orsakade av force majeure eller någon annan oförutsedd orsak som tjänsteleverantören eller näringsidkaren som används för hjälp inte hade kunnat förhindra ens genom att agera med yttersta omsorg.
• Tjänsteleverantören ska informera kunden om ett hinder utan dröjsmål och sträva efter att agera så att skadan som orsakas kunden blir så minimal som möjligt.
• Kunden ansvarar för att följa alla anvisningar och föreskrifter från tjänsteleverantören angående användningen av tjänsten och kunden är ansvarig för eventuella skador som orsakas entreprenören eller tredje parter.
• Kunden ansvarar för att ha de giltiga dokument som krävs för att använda tjänsten.
• Om kunden inte använder alla avtalade tjänster eller använder dem endast delvis, har han eller hon inte utgående från detta rätt till rabatt eller återbetalning.
• Kunden är skyldig att ersätta skador orsakade på semestermålet eller dess lösa egendom direkt till fastighetsägaren via tjänsteleverantören.

**RÖKNING OCH HUSDJUR**
• Rökning är endast tillåten utanför semestermålet och på en särskild plats.
• Om inget annat anges, är husdjur inte tillåtna på semestermålet.
En separat tilläggsavgift på 35 euro debiteras för husdjuret på grund av extra slitage och grundligare städningsmetoder.
• Tjänsteleverantören ansvarar inte för problem som orsakas kunder på grund av otillåten rökning eller djurallergi orsakas av djurdamm.

**BALJOR OCH SIMBASSÄNGER SAMT LADDNING AV ELBILAR ÄR FÖRBJUDNA**

• På grund av den rikliga förbrukningen av vatten och ved är alla typer av medförda eller hyrda
baljor och simbassänger förbjudna på fritidshus- och lägenhetstomter.
De orsakar också störning för grannar och tömningsvattnet orsakar erosion och halka.
Om semestermålet har en balja som standardutrustning för boende, nämns detta i lägenhetsbeskrivningen. I detta fall ingår användningsavgiften antingen i hyran av lägenheten eller en separat användningsavgift debiteras.
• Ett bötesbelopp på 500 euro debiteras för otillåten användning av balja eller simbassäng.
• Elbilar får inte laddas från lägenhetens elnät!

Kalajoki Centralbokning ansvarar inte för tryckfel eller ändringar som har gjorts efter tryckning. Rätten till prisändringar förbehålls.

Tilläggsvillkor för nätbetalning
Suomen Verkkomaksut är ett företag som har specialiserat sig på nätbetalningar och som har tillstånd av Finansinspektionen att agera som betalningsinstans.

Betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort
Om du vill betala med Visa, Visa Electron eller MasterCard fungerar Kalajoki Centralbokning endast som marknadsförare för produkterna och tjänsterna samt levererar produkterna till köparen.

Paytrail Oyj (2122839-7) fungerar som betalningsmäklare och leverantör av betaltjänster i samarbete med finska banker och kreditinstitut.
Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan, och vidarebefordrar betalningen till säljaren.
Betalningsmäklare kan ta ut en tilläggsavgift för betalningsmetoder för kortbetalningar.
Paytrail Oyj har tillstånd som betalningsinstans.
Vid reklamation ber vi dig att först kontakta leverantören av produkten.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Förmedlare till betalningstjänsten relaterad till nätbetalning är
Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut.
För användaren fungerar tjänsten precis som en traditionell nätbetalning.