HÅLLBAR TURISM

Kalajoki med sina berömda sanddyner och den unika havsnaturen runt om utgör en fantastisk semestermiljö där det finns mycket att göra såväl för semesterfirare som för lokalbefolkningen. För att vår region skulle behålla sin dragningskraft även i framtiden ska ansvarsfulla förfaringssätt, tjänster och hållbara val bli en del av allas vår vardag. Med vår verksamhet vill vi främja hållbar och högkvalitativ turism och betjäna alla våra kunder jämlikt och med respekt för miljön så att var och en av våra kunder får vara med om en unik Kalajoki-upplevelse.

Kalajoki Centralbokning har förbundit sig till att befrämja hållbar turism. Vi deltar i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland för företagsspecifika kvalitetsmärken om hållbarhet. Genom programmet förbinder vi oss till kontinuerligt utvecklingsarbete och upprättar vår egen verksamhetsplan till stöd av hållbar turism. Vid sidan av STF-programmet har vi genomfört vårt eget miljöprogram för vilket vi har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi har identifierat de konsekvenser som vårt företag har för miljön och förbundit oss till ansvarsfull verksamhet med hänsyn till miljöaspekterna i de olika delområdena av vår verksamhet.

CERTIFIERAT MILJÖARBETE

Ekokompassen har utvecklats på basis av den internationella miljöledningsstandarden ISO140001 och är tillämplig i alla branscher. Ekokompassen ägs av Finlands äldsta och största naturskyddsorganisation, Finlands Naturskyddsförbund. Miljöcertifikatet Ekokompassen beviljas till organisationer som genom bedömning av miljökonsekvenserna har identifierat sina viktigaste konsekvenser för miljön, upprättat ett miljöprogram på basis av denna bedömning och genomfört sitt miljöprogram. Miljöprogrammet ska innefatta målsättningarna, åtgärderna och mätarna för kontinuerlig utveckling av miljöaspekterna. Vid auditering som utförs av en oberoende sakkunnig bedöms huruvida organisationens miljöarbete uppfyller de 10 kriterierna för Ekokompassen. Organisationen ska årligen rapportera om genomförandet av åtgärderna och om nyckeltalen i miljöprogrammet. Uppfyllandet av kriterierna följs upp med auditeringar med tre års mellanrum.

EXEMPEL PÅ KONKRETA ÅTGRDER SOM INGÅR I VÅRT MILJÖPROGRAM

 • Vi har minskat antalet städprodukter som används vid städningen av semesterbostäderna och bytt ut produkter till inhemska, miljömärkta alternativ i den mån det har varit möjligt.
 • Vi planerar alltid rutterna för våra städbilar så att de är så effektiva som möjligt för att undvika onödig körning, spara på bränslet och minska utsläppen.
 • Vi gynnar lokala produkter, tjänster, underentreprenörer och arbetskraft.
 • Våra arbetskläder har tillverkats av en lokal aktör av miljömärkta, återvunna textilier.
 • Vi håller på att bli ett papperslöst kontor.
 • Vi minimerar våra inköp och ser till att våra reklamprodukter är så miljövänliga som möjligt.
 • Vi återvinner det avfall som uppstår i vår verksamhet och ger anvisningar till besökande och ägare av semesterbostäder om sortering och återvinning av avfall.
 • Vi informerar om möjligheterna att resa till vår region med kollektivtrafik och att röra sig till fots eller med cykel inom det kompakta turismområdet. Vid behov ordnar vi anslutningstransporter från stationerna till evenemangen.
 • Vi förmedlar information om miljöfrågor mellan turister och de olika intressentgrupperna.

VÅRT MILJÖLÖFTE

Vi på Kalajoki Centralbokning lovar att för vår del befrämja turism som är ekonomiskt, sociokulturellt och miljömässigt mer hållbar. Genom vårt miljöprogram har vi förbundit oss till att ta vårt miljöansvar och att beakta de värderingar och förfaringssätt som förknippas med hållbar utveckling. Vi gör principerna för hållbar turism en del av vår dagliga verksamhet och uppmanar också våra kunder och samarbetspartner att göra detsamma. Vi utbildar vår personal så att de agerar i enlighet med vårt företags värderingar och miljölöfte.

Vi gynnar lokala produkter och tjänsteleverantörer och förbinder oss till ansvarsfulla inköp och förfaringssätt. Vi minimerar vårt avfall och återvinner så mycket som möjligt. Vi ger anvisningar till ägarna av de semesterbostäder vi förmedlar om tillräcklig och adekvat avfallshantering. Vi ger anvisningar och informerar också våra kunder och turisterna i regionen om att agera med respekt för och utan att belasta naturen. Vi agerar budbärare i miljöfrågor mellan turisterna samt de lokala aktörerna och Kalajoki stad.

DEN ANSVARSFULLA TURISTENS TIPS OM ATT SPARA ENERGI

 • Undvik att ändra på de förinställda rumstemperaturerna. Håll fönstren och balkongdörren stängda för att inte släppa ut värmen. Vädra snabbt med korsdrag.
 • Använd sparsamt med vatten: ta korta duschar och undvik att ha vattnet rinnande i onödan.
 • Tvätta endast fulla maskiner i disk- och tvättmaskinen, använd kort- och sparprogram samt lägre temperaturer. Använd torktumlaren/torkskåpet endast vid behov.
 • Använd elspisen och -ugnen effektivt, utnyttja för- och eftervärmen. Använd köksfläkten endast vid behov. Använd mikrovågsugnen för att värma upp och tillaga små matportioner.
 • Värm upp bastun med urskillning.
 • Minimera belysningen och släck lampan när du lämnar rummet.
 • Använd den öppna spisen för värme och njut av stämningen.
 • Kyl ned bostaden på ett smart sätt på sommaren: håll dörrar, fönster och gardiner stängda under dagen, vädra på natten då luften är svalare och undvik användning av värmealstrande anordningar.